Đề Thi Sinh Viên

Các bạn gửi đề thi và tài liệu học tập vào email ( dethisinhvien.com@gmail.com ) cho mình. Để mình đăng lên web cho mọi người cùng xem nhé.
Các bạn gửi đề thi và tài liệu học tập vào email ( dethisinhvien.com@gmail.com ) cho mình. Để mình đăng lên web cho mọi người cùng xem nhé.

Văn hóa văn minh phương đông

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kinh Tế Phát Triển 1 (neu)

Kinh Tế Phát Triển 1 (trường đại học kinh tế quốc dân)
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngôn ngữ học đại cương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ă

Â

Âm Nhạc Cơ Bản

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

B

Bảo quản nông sản

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Bệnh Cây Đại Cương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Biên Dịch

Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Biên Dịch Nâng Cao

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Bảo hiểm

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

C

Cây Mía , Cây Bông

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Chăn Nuôi Cá Nước Ngọt

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Chăn Nuôi Heo

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Công Nghệ Rau Quả

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Công Nghệ Sinh Học

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị TC

Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Chính sách kinh tế

Chủ đề
17
Bài viết
17
Chủ đề
17
Bài viết
17
Chủ đề
2
Bài viết
2

Chăn nuôi lợn

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Cơ Sở Văn Hóa

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Cơ sở lập trình

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Cơ sở Toán học cho tin học

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Cơ Sở Số Học

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

D

Dược Lý

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Dị Ứng

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Dân Số Học

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Da Liễu LT

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Dược Lý Thú Y

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Du Lịch Sinh Thái

Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Dy Truyền Y Học

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Dinh Dưỡng

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Di Truyền

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Đ

Đại Số Đại Cương

Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Đại Số Sơ Cấp

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Đất Nước Học Anh - Mỹ

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
6
Bài viết
6

Điều Dưỡng Cơ Bản

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Điều Dưỡng Nhi LT

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Động Vật Học

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Đại Số A2

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Đàm phán và ký kết hợp đồng KT-KDQT

Đàm phán và ký kết hợp đồng Kinh Tế - kinh doanh quốc tế
Chủ đề
3
Bài viết
3

Đại Số B1

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Đại Số B2

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Đấu thầu

Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

E

Ê

F

G

Giải phẫu

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Giải phẫu 1

Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Giải phẫu 2

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Giải Phẫu Bệnh

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Giải Phẫu Bệnh Thú Y

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Giải Phẫu Động Vật

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Giải Phẫu Động Vật 2

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Giải Tích 2

Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Giải Tích Hàm

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Giáo Dục Gia Đình

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Giáo Dục Hoà Nhập

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Giải Tích B1

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Giải Tích C1

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giải Tích 1

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

H

Hóa Keo Và Hấp Phụ

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hàm Phức

Chủ đề
13
Bài viết
13
Chủ đề
13
Bài viết
13

Hóa Phân Tích 2

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hành Vi Tổ Chức

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
8
Bài viết
8

Hình Học Vi Phân

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hoá Học Đại Cương

Chủ đề
11
Bài viết
11
Chủ đề
11
Bài viết
11

Hoá Học Đại Cương 1

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Hoá Học Kim Loại

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Hoá Hữu Cơ

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hoá Lý

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hoá Phân Tích

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Hoá Sinh

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Hoá Sinh 1

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Hoá Sinh 2

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Hoá Sinh 3

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Hoá Sinh 4

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Huyết Học Cơ Sở

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Huyết Học Tế Bào

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
2
Bài viết
2

Huyết Học Tế Bào 1

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Huyết Học Tế Bào 2

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hóa Dược

Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Hán nôm cơ sở

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

i

K

Ký Sinh Trùng

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Ký Sinh Trùng 1

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Ký Sinh Trùng 2

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Ký Sinh Trùng 3

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Kể Chuyện Cho Trẻ

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Kế Toán Kho Bạc

Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Kế Toán Máy

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Kế Toán Ngân Hàng

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Kế Toán Quản Trị

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Kế Toán Quốc Tế

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Kế Toán Tài Chính

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kế Toán Tài Chính 1

Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Kế Toán Tài Chính 2

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Kế Toán Tài Chính 3

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Khí Tượng Nông Nghiệp

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Khoa Học Ong Mật

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Khuyến Nông

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Kiểm Toán

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Kiểm Toán 1

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kiểm Toán 2

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Kinh Tế Chính Trị

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Kinh Tế Công Cộng

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Kinh tế Công Nghiệp

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Kinh Tế Du Lịch

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Kinh Tế Lượng

Chủ đề
102
Bài viết
102
Chủ đề
102
Bài viết
102
Chủ đề
20
Bài viết
20
  • admin

Kinh Tế Nông Nghiệp

Chủ đề
29
Bài viết
29
Chủ đề
29
Bài viết
29

Kinh Tế Quốc Tế

Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Kinh Tế Tài Nguyên

Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Kinh Tế Vi Mô 1

Chủ đề
37
Bài viết
37
Chủ đề
37
Bài viết
37

Kinh Tế Vĩ Mô 1

Chủ đề
17
Bài viết
17
Chủ đề
17
Bài viết
17

Kinh Tế Vi Mô 2

Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề
6
Bài viết
6

Kinh Tế Vĩ Mô 2

Chủ đề
18
Bài viết
18
Chủ đề
18
Bài viết
18

Kế toán ngân hàng thương mại

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kế Toán Tài Chính 4

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Kinh tế vùng

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Kinh Tế Phát Triển 2

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Kinh tế thương mại đại cương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kinh tế quốc tế 2

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kinh tế quốc tế 1

Chủ đề
13
Bài viết
13
Chủ đề
13
Bài viết
13
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kế Toán Chi Phí

Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Kế hoạch kinh doanh

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Kế Toán Công

Chủ đề
22
Bài viết
22
Chủ đề
22
Bài viết
22

Kinh tế lượng 1

Chủ đề
14
Bài viết
14
Chủ đề
14
Bài viết
14
  • admin

Kinh tế lượng 2

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Khoa Học MT - SKMT

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kiểm Toán Hoạt Động

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kiểm Toán Căn Bản

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ký Sinh Trùng 4

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kinh tế học đại cương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

L

Lập và thẩm định dự án đầu tư

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

La Tinh

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Lao LT

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Lí Luận Dạy Môn Toán

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Lịch Sử Tiếng Việt

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
22
Bài viết
22

Luật Thú Y

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Luật Thương Mại

Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Lý Luận Dạy Học Ngữ Văn

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Lý Sinh

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Lý Thuyết Kiểm Toán

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Lý Thuyết Mô Đun

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1

Chủ đề
24
Bài viết
24
Chủ đề
24
Bài viết
24
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lý Thuyết Xác Sất

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Lập Trình Nâng Cao (CN)

Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Lịch Sử Kinh Tế

Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lập và quản lý dự án đầu tư

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lý thuyết tài chính tiền tệ 1

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Luật Lao Động

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Làng xã việt nam trong lịch sử

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lịch sử thế giới cận đại

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Logic học đại cương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Lý luận phê bình nghệ thuật

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

M

Mô Phôi

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Matlab

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Marketing Quốc Tế

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Marketing

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Mắt LT

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Marketing Chiến Lược

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Marketing Du Lịch

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Marketing Ngân Hàng

Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Mô Hình Toán Kinh Tế

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Môi Trường Và Con Người

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Mô Hình Toán Ứng Dụng

Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Môi trường phát triển

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

N

Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Nguyên Lý Giá Cả Thị Trường

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngân Hàng Thương Mại

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngân hàng trung ương

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngân Hàng Thương Mại 2

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngữ Pháp Tiếng Việt

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Ngoại Bệnh Lý 2 LT

Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Ngữ Âm Tiếng Việt

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Ngữ Nghĩa Học

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Ngữ Pháp Ứng Dụng

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2